Մենք և մեր բառերը

Լեզվի ճակատագիրը. «Մենք և մեր բառերը»

  • «Ն» և «չ» սոսկածանցները:
  • Մայնի Ֆրանկֆուրտ:
  • Գյավուրը անհավատ:
Back to top button