Մասնագիտություն

Լեզվաբանի մասնագիտությունն այսօր ևս արդիական է և պահանջված․ «Մասնագիտություն»

Ի՞նչ է լեզուն, ինչպե՞ս է այն ծագել, ինչպիսի՞ կառուցվածք ու ի՞նչ հատկանիշներ ունի: Ի՞նչ է լեզվաբանությունը, ինչո՞ւ ընտրել լեզվաբանի մասնագիտությունը և ո՞ր ոլորտներում կարելի է աշխատել հետագայում:

Ինչպե՞ս է լեզուն հասարակական կյանքի ընթացքում աստիճանաբար ենթարկվում փոփոխությունների և զարգանում: Կյանքի ո՞ր բնագավառում և ի՞նչ նպատակներով է գործածվում գրական ու խոսակցական լեզուն և ի՞նչ է նշանակում կիրառական, համակարգչային լեզվաբանություն:

Լեզվաբանության, լեզվամտածողության և մայրենի լեզվի կարևորության մասին է զրույցը Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Վիկտոր Կատվալյանի հետ:

Back to top button