Դպրություն

«Դպրություն»․ Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման եվրոպական ասոցիացիայի ռազմավարությունը 2021-2025 թթ․ համար

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման միջոցով հավաստում է Հայաստանում գործող բուհերի և կրթական ծրագրերի որակը և համապատասխանությունը պետական ու եվրոպական չափանիշներին: Վերջերս Հայաստանում էին 150 հեղինակավոր մասնագետներ աշխարհի տարբեր երկրներից։
Ինչպիսի՞ն է լինելու Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման եվրոպական ասոցիացիայի ռազմավարությունը 2021-2025թթ․ համար: Զրույց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը: / Մաս 2/

Back to top button