Ձեր փաստաբանը

Արդյո՞ք Հայաստանում կա արժանապատիվ աշխատանք․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Ի՞նչ է արժանապատիվ աշխատանքը և ինչո՞ւ պետք է պետությունը առաջարկի արժանապատիվ աշխատանք աշխատողներին։
  • Որո՞նք են արժանապատիվ աշխատանքի բաղադրիչները։
  • Ինչքանո՞վ է ամրագրում կամ պաշտպանում ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությունը արժանապատիվ աշխատանքը։
  • ՀՀ-ում արժանապատիվ աշխատանքների ապահովման դիտանկյունից ի՞նչ է առաջարկել ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեն՝ իր եզրափակիչ դիտարկումներում նախորդ տարվա վերջին։
  • Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում արժանապատիվ աշխատանքի ագային ծրագիրը։
  • Ի՞նչ ձեռքբերումներ են եղել ազգային ծրագրի շրջանակներում և ի՞նչ խնդիրներ են արձանագրվել։

«Ձեր փաստաբանը» հաղորդման հյուրը Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ Էլեն Մանասերյանն է։

Back to top button