Ձեր փաստաբանը

Ե՞րբ և ինչպե՞ս կարելի է բողոքարկել բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնների խախտումները․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Ո՞րն է բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնների ընդհանուր շրջանակը՝ բուժաշխատող-պացիենտ, բուժաշխատող-բուժաշխատող, հանրային առողջության և բուժաշխատող-երրորդ անձ հարաբերություններում․
  • Ո՞րն է բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնների խախտման, գործերի քննության հետ կապված կարգը․ դիմող սուբյեկտների շրջանակ, դիմումի ներկայացման և քննության ժամկետներ, փաստաթղթերի շրջանակ․
  • Ո՞ր դեպքում է ապացուցման պարտականությունը կրում բուժաշխատողը, ո՞ր դեպքում դիմում ներկայացնողը․
  • Որքանո՞վ է հաջողվում էթիկայի հանձնաժողովին լինել անկախ․
  • Ո՞ր դեպքերում է բողոքարկվում էթիկայի հանձնաժողովի որոշումը։

Զրույց Բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնների խախտումները քննող հանձնաժողովի նախագահ, ԵՊԲՀ ռեկտորի իրավական հարցերով խորհրդական Իզաբել Աբգարյանի հետ։

Back to top button