Ժամանակի վկան

Քարի մեջ ամփոփված հայկական առասպել-ժայռապատկերները․ Կարեն Թոխաթյան․ «Ժամանակի վկան»

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի Հին դարերի պատմության բաժնի ավագ գիտաշխատող պ․գ․թ․ Կարեն Թոխաթյանը ուսանողության տարիներից հետաքրքրված է ժայռապատկերներով, որոնք արդեն շուրջ երեք տասնամյակ ուսումնասիրում է ակադեմիական մակարդակով։

Պարզենք, թե ի՞նչ է ժայռապատկերը պատմական աղբյուրագիտության տեսանկյունից։

ժայռապատկերներն ըստ բովանդակության Կարեն Թոխաթյանը բաժանել է 4 հիմնական ոլորտի, որոնք նաև դասակարգել է 31 թեմատիկ խմբի։

  • Ժամանակի ընթացքում ժայռապատկերը դարձել է արվեստի մաս կամ տեղի է ունեցել հակառակը՝ արվեստն է ներմուծվել ժայռապատկեր։
  • Ժայռապատկերը, որպես արվեստի վաղնջագույն արտահայտություն, առնչակից է հայ մշակույթի մյուս ոլորտներին։
  • Ժառապատկերը համարվում է նաև արվեստաբանության առարկա։

Հայկական ժառայռապատկերները կարևոր նշանակություն ունեն հայ և համաշխարհային պատմության մեջ։

Back to top button