Ձեր փաստաբանը

Բուլինգի դրսևորումները հանրակրթական հաստատություններում. ո՞ւմ դիմել․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Արդյո՞ք երեխայի կրթության իրավունքն ուղղված է երեխայի անհատականության, տաղանդի և մտավոր ու ֆիզիկական ունակությունների զարգացմանը։
  • Որո՞նք են նախադպրոցական հաստատություններում ՄԻՊ կողմից բարձրաձայնված խնդիրները։
  • Հանրակրթական հաստատություններում, ի թիվս այլ խնդիրների, հաճախ հանդիպում են բուլինգի տարբեր դրսևորումներ:
  • Որո՞նք են բուլինգի տեսակները։
  • Բուլինգի դեպքում կարո՞ղ են երեխաները դիմել ՄԻՊ և ի՞նչ ակնկալիքներ կարող են ունենալ։

Զրույց ՀՀ ՄԻՊ աշխատակազմի կոնվենցիոն մանդատների ապահովման վարչության երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Անահիտ Խաչատրյանի հետ։

Back to top button