Ձեր փաստաբանը

Ժառանգությունը՝ ըստ օրենքի և ըստ կտակի․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Ժառանգության ընդունման կարգը, եղանակներն ու ժամկետները։
  • Ովքե՞ր կարող են կտակ կազմել։
  • Արդյո՞ք ներկայացուցչի միջոցով կարելի է կտակ կազմել։
  • Ո՞ր դեպքերում կարող է կազմված կտակը վերացվել, փոփոխվել կամ լրացվել։
  • Քաղաքացիական օրենսգիրքը սահմանում է, որ կտակի ազատությունը սահմանափակվում է միայն ժառանգության պարտադիր բաժնի կանոններով: Ովքե՞ր ունեն պարտադիր բաժնի իրավունք ժառանգության բացման ժամանակ։
  • Հնարավո՞ր է արդյոք, որ կտակում չնշվեն բաժինները և նման դեպքերում ինչպե՞ս է որոշվում ժառանգների բաժինների չափը։
  • Ովքե՞ր են ըստ օրենքի ժառանգները։
  • Ի՞նչ է նշանակում ներկայացման իրավունքով ժառանգություն։
  • Ինչպե՞ս է որոշվում մահացած ամուսնու բաժինը։
  • Ինչպիսի՞ առանձնահատկություններ կան որդեգրվածների և որդեգրողների ժառանգման դեպքում։

Զրույց Նոտարական պալատի նախագահ Լիլիթ Մուրադյանի հետ։

Back to top button