Մասնագիտություն

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում՝ ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին․ «Մասնագիտություն»

Գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր ընկերության աշխատանքների իրականացման հաջողության գրավականը հմուտ և արհեստավարժ թիմ ունենալն է։ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետների գլխավոր գործառույթներից է գտնելու անհրաժեշտ մարդկանց՝ ճիշտ տեղում ու ճիշտ ժամանակին:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարչի աշխատանքի արդյունավետությամբ է պայմանավորված ընկերության հաջողության մեծ մասը, քանի որ նրա աշխատանքը կապված է ընկերության ամենաարժեքավոր ռեսուրսի՝ աշխատակիցների հետ:

Մասնագիտությունը բավական պահաջված է, անընդհատ զարգացող և դինամիկ, հիմնական գործառույթներից է անձնակազմի հավաքագրումն ու հարմարեցումը, անձնակազմի ճիշտ գնահատումը, վերապատրաստումն ու զարգացումը, ներքին աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումը, աշխատանքային պրոցեսների նախագծումն ու վերլուծությունը, աշխատանքային փաստաթղթերի կազմումը:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետը պետք է լինի ճկուն և եռանդուն, դրական և լավատես, պատասխանատու և չափազանց նրբանկատ, ունենա ստեղծագործական և վերլուծական միտք, թիմային ոգի ստեղծելու և պահպանելու ունակություն, յուրաքանչյուր աշխատակցի ներքին ներուժը տեսնելու և մոտիվացնելու ունակություն, լինի նախաձեռնող և սթրեսակայուն, տիրապետի աշխատանքային էթիկայի կանոններին, ունենա արագ կողմնորոշվելու ունակություն և, որն ամենակարևորն է, լինի չափազանց մարդասեր:

Զրույց Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի բիզնես վարչարարության ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Անահիտ Մելքումյանի հետ։

Back to top button