Քո ձայնը

Հասցեական մասնագիտական աջակցություն․ «Քո ձայնը»

  • Ինչպե՞ս նպաստել կրթական, սոցիալ-իրավական և հոգեբանական աջակցության կարիք ունեցող անձանց ներառմանը:
  • Հասցեական մասնագիտական աջակցություն։
  • Մատչելի տեղեկատվություն։
  • Շահերի պաշտպանություն:

Զրուց «Նախաձեռնություն հանուն կրթկան և սոցիալ-իրավական ներառման» ՀԿ նախագահ Սյուզաննա Պետրոսյանի և Թիվ 150 դպրոցի ծնող Սոնա Ադամյանի հետ:

Back to top button