Մենք և մեր բառերը

Նոր բառերի բախտը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Կարթագենյան հավատարմություն։
  • Գիտական տերմիններ։
  • Աղանդերն ու աղանդը։
Back to top button