Մենք և մեր բառերը

Ոճական հնարքների մասին․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Քանքարն ու քանքարավորը։
  • Ո՞վ է ախոյանը։
  • Բրյանակ տեղանվան ծագումը։
Back to top button