Մենք և մեր բառերը

Բառարաններում չկա սխալ կամ օտարաբան նշումը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Ույ» երկհնչյունի հնչյունափոխությունը։
  • «Տարազ» բառը գրաբարում։
  • Մեր «կերպը» պարսկերենում «ձև»։
Back to top button