Ժամանակի վկան

1921 թ․ Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի ազդեցությունը տարածաշրջանում 100 տարի անց․ Հովիկ Գրիգորյան․ «Ժամանակի վկան»

1921 թ․ մարտի 16-ին ստորագրվեց Մոսկվայի ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որով հաստատվեց Թուրքիայի հյուսիս-արևելյան սահմանը, նախկին Խորհրդային՝ այժմ Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի միջև։

Ամիսներ անց՝ 1921 թ․ հոկտեմբերի 13-ին, ստորագրվեց Կարսի պայմանագիրը, որը հաստատում էր Մոսկվայի պայմանագրի դրույթները և սահմանները Թուրքիայի և Այսրկովկասյան հանրապետությունների միջև, որոնք պահպանվում են ցայսօր։ Հայաստանի Հանրապետությունը կորցրեց իր տարածքի գրեթե կեսը։

Պայմանագրի դրույթները խորհրդային Հայաստանի կառավարությանը պարտադրեց ռուս բոլշևիկյան կառավարությունը։

Տարածաշրջանի քարտեզը ձևավորած այս երկու հակահայ պայմանագրերը ի՞նչ ազդեցություն ունեցան և ունեն ստորագրումից 100 տարի անց։

Back to top button