Ժամանակի վկանԼուրեր

Զոհ, նահատակ, մարտիրոս բառերի սկզբնական և ներկայիս իմաստային տարբերակման նրբությունները՝ Անի Շահինյանի վերլուծությամբ․ «Ժամանակի վկան»

Զոհ, նահատակ, մարտիրոս բառերի սկզբնական և ներկայիս իմաստային տարբերակման նրբությունները՝ Անի Շահինյանի վերլուծությամբ։

Օքսֆորդի hամալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետի փիլիսոփայության դոկտորանտ Անի Շահինյանի հետ ներկայացնում ենք զոհ, նահատակ, մարտիրոս բառերի իմաստային տարբերակումները դարերի հոլովույթում՝ քրիստոնեական նահատակներից մինչև մերօրյա զոհված հերոսներ, վկայաբանական կաղապարները և պատումները, անձնիշխանությունը և այլ հարակից հասկացություններ մարդու կամքի ազատության փիլիսոփայության ենթատեքստում որպես միջնադարյան հայ փիլիսոփայական մտքի արգասիք։

Back to top button