Մենք և մեր բառերը

Բառերի քերականական և բառական իմաստները․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Արգահատելի» բառի մասին։
  • «Բոշա» բառի ճակատագիրը։
  • «Որ և թե» շաղկապների մասին։
Back to top button