Մասնագիտություն

Գրականագետը պետք է կրթի և ճաշակ թելադրի․ «Մասնագիտություն»

Ինչպե՞ս դառնալ գրականագետ, արդիակա՞ն է այսօր գրականագետի մասնագիտությունը: Ինչպիսի՞ն է այսօրվա ընթերցողը, ո՞րն է գրականագետի դերն ու նշանակությունը հասարակական կյանքում, արդի գրականության հիմնախնդիրների գործում:

Գիտական ինչպիսի՞ հարուստ գործունեություն է իրականացնում ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտը:

Զրույց ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Վարդան Դևրիկյանի հետ:

Back to top button