Մենք և մեր բառերը

Ազգային լեզվամտածողություն․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Արամ» անձնանունը։
  • «Տրիբուն»-ը ստուգաբանորեն։
  • «Խլաթ» տեղանվան մասին։
Back to top button