Ազգային արժեքներ

Քրիստոնեական առաջին վկայարանները Հայաստանում․ «Ազգային արժեքներ»

7-րդ դարի սկզբներին հայոց եկեղեցին ձեռնամուխ եղավ տաճարաշինության հսկայածավալ գործին:

Թագավորանիստ Վաղարշապատում փոքր վկայարաններին փոխարինելու եկան առաջին տաճարներն ու եկեղեցիները, որոնք սերտորեն առնչվում են Հայաստանում քրիստոնեական ուսմունքի տարածման հետ:

Back to top button