Հայագիտակ

Գևորգ Ջահուկյանի ստեղծած լեզվական կաղապարներն այսօր կարող են օգտակար լինել մեքենայական թարգմանության գործում․ «Հայագիտակ»

Նա կիրառեց լեզվի կառուցվածքի նկարագրության նոր մեթոդներ, առանձնացրեց և հիմնավորեց քերականական նոր կարգեր, ստեղծեց լեզվաբանության համընդհանուր տեսություն և կաղապար՝ սուբստանցիոնալ լեզվաբանություն։

Գիտությանը մատուցած մեծ ծառայությունների համար արժանացել է պետական բազմաթիվ պարգևների։ Այս տարի լրանում է կարկառուն լեզվաբան,ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան100-ամյակը։

Back to top button