Մենք և մեր բառերը

Լեզվի ծագման գործում անհատների դերը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Ինչպե՞ս ենք խոսում և գրում։
  • «Տարտարոսը» խոսքուզրույցում։
  • «Փոթորիկ» բառով դարձվածքներ։
Back to top button