Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ Այսօրվա գռեհիկ, շփերթ, խենեշ լեզուն

  • «Ճենեվիզ» նշանակում է խարդախ, խաբեբա, սրիկա։
  • «Խոզ» բառի ծլարձակումը։
  • Ի՞նչ է նշանակում «մաղրիբ» տերմինը։
Back to top button