Ազգային արժեքներ

«Ազգային արժեքներ»․ Հայկական զանգեր և զանգակատներ

Հայասանում զանգի մասին առաջին հիշատակությունը՝ կապված զանգն օրհնելու կանոնի հետ, արել է 5-րդ դարի հայոց կաթողիկոս և իմաստասեր Հովհան Մանդակունին: Իսկ զանգակատների շինարարությունը Հայաստանում լայնորեն ծավալվել է 17-19-րդ դարերում, երբ մշակվել է նոր, քառամույթ, կամարակապ բացվածքներով, երկաստիճան, գմբեթավոր հորինվածք, որի նախօրինակն է Էջմիածնի մայր տաճարի արևմտյան ճակատին կից զանգակատունը:

Back to top button