Ազգային արժեքներ

«Ազգային արժեքներ»․ Հայոց խնկաբույր երգի վարպետը՝ Հայրիկ Մուրադյան

1915-ին թվականին, երբ նա ընդամենը տասը տարեկան էր, Շատախի հայերը, այդ թվում նաև Մուրադյանների գերդաստանը, հարկադրաբար լքեցին իրենց հարազատ օջախները: Սոված ու հարուստ՝ Մուրադյանների 54 անձից բաղկացած գերդաստանն անցնելով համընդհանուր կոտորածի դաժան բովով հասավ Իրան, հետո, նորից Վան և, վերջապես՝ Իրաքի անապատներ: Միայն Հայրիկը, նրա մայրը, եղբայրն ու հորեղբայրը կարողացան փրկվել ու 1921-ին տեղափոխվել Հայաստան:

Back to top button