Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ Գրական լեզու, խոսակցական լեզու և բարբառ

  • «Մորճիկ» և «մորճուկ» բառերից «ծխամորճ»։
  • «Տիվ, երեկ, ցերեկ» բառերի ծագումը։
  • «Մեկնել» և «մեկնարկել» բառերի մասին։
Back to top button