Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». «Ջազ» տերմինից ջազբանդն ու ջազմենը

«Շուրջ» և «շուրջը» մակբայների տարբերությունը:
«Քիմերա» ասելով՝ ի՞նչ նկատի ունենք:
«Օրփեոս» անունը հոմանիշ է հմայիչ երգչի:

Back to top button