Մենք և մեր բառերը

Լեզուն և խոսքը. «Մենք և մեր բառերը»

  • Էպիգրամը՝ մակագրություն:
  • Ադիբուդին պղպջակ:
  • Տեղի տալ և տեղիք տալ:
Back to top button