Ձեր փաստաբանը

Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց գործունակության իրավունքի պաշտպանությունը Հայաստանում․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Ինչպիսի՞ն է ՀՀ օրենսդրությունը հոգեկան առողջության և մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց գործունակության իրավունքի վերաբերյալ։
  • Ինչպիսի՞ն է դատական պրակտիկան այս առումով։ Նիկոլյանն ընդդեմ ՀՀ գործով որոշմամբ ի՞նչ մոտեցումներ է արտահայտել ՄԻԵԴ-ը։
  • Ի՞նչ հետևանքներ կարող են վրա հասնել անձին անգործունակ ճանաչվելու դեպքում։ Ո՞րն է աջակցության համակարգի էությունը։

Զրույց «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ նախագահ, Գործունակության իրավունքի պաշտպանությունը ՀՀ-ում ծրագրի փորձագետ, փաստաբան Արաքս Մելքոնյանի հետ։

Back to top button