Ձեր փաստաբանը

Սնանկության դատարան․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Սնանկության դատարանին են ենթակա սնանկության հարաբերությունները կարգավորող օրենքով նախատեսված բոլոր գործերը: Որո՞նք են այդ գործերը:
  • Պարտապանը կարո՞ղ է սնանկ ճանաչվել դատարանի վճռով` սեփական նախաձեռնությամբ կամ պարտատիրոջ պահանջով, եթե պարտապանն անվճարունակ է:
  • Դատարանի վճռով ո՞ր դեպքերում է պարտապանը ճանաչվում սնանկ։
  • Ինչպե՞ս ներկայացնել սնանկության վերաբերյալ դիմում։
  • Ե՞րբ է սնանկության դատարանը նշանակում սնանկության ժամանակավոր կառավարիչ։
  • Որո՞նք են այն հիմքերը, որոնց առկայությամբ դատավորը մերժում է սնանկության վերաբերյալ դիմումը վարույթ ընդունելը։
  • Ինչպե՞ս բողոքարկել սնանկության գործի ընթացքում կայացված ակտերը։

«Ձեր փաստաբանը» հաղորդման հյուրը «Նուրիջանյան» փաստաբանական գրասենյակի ղեկավար, փաստաբան Աշոտ Նուրիջանյանն է։

Back to top button