Ձեր փաստաբանը

Որքանո՞վ են պաշտպանված սպառողների իրավունքները. «Ձեր փաստաբանը»

  • Ե՞րբ է անձը հանդես գալիս սպառողի կարգավիճակում։
  • Ե՞րբ է կիրառվում սպառողական ոլորտի վերաբերյալ օրենսդրությունը։
  • Ո՞րն է ապրանքի որակի էական խախտումը։
  • Ի՞նչ է ապրանքի անվտանգությունը։
  • Ոչ պարենային ապրանքների փոխանակման կամ վերադարձման կարգը։
  • Որքանո՞վ են արդյունավետ դատական ընթացակարգերը սպառողների իրավունքների պաշտպանության առումով։

Զրույց ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Շուշան Ղուկասյանի հետ։

Back to top button