Մենք և մեր բառերը

Մեռած լեզուների դերը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Դարանաղի» տեղանունը։
  • «Նա» և «ինքը» դերանունները։
  • Հացն ու լեզուն։
Back to top button