Ձեր փաստաբանը

Ի՞նչ է երեխայի իրավունքը և ինչպե՞ս ենք հարգում այն․ «Ձեր փաստաբանը»

«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ցանկացած անձի, այդ թվում` ծնողներին կամ այլ օրինական ներկայացուցիչներին, արգելվում է երեխային ենթարկել բռնության կամ նրա արժանապատվությունը նվաստացնող պատժի։

Բռնութանը ենթարկված երեխան պաշտպանության ի՞նչ մեխանիզմների կարող է դիմել։ Որքանո՞վ է իրավակիրառ պրակտիկայում հաջողվում պաշտպանել երեխայի լավագույն շահը ամուսնալուծությունների, որդեգրման, խնամատար ընտանիքի ընտրության ժամանակ։ ՀՀ-ում երեխայի լսված լինելու իրավունքն ինչպե՞ս է իրացվում։ Պարզաբանում է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի փորձագետ Դավիթ Թումասյանը։

Back to top button