Ձեր փաստաբանը

Վարչական դատարան դիմելու ընթացակարգը․ «Ձեր փաստաբանը»

Երբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը կամ դրա պաշտոնատար անձը իր կայացրած վարչական ակտով, գործողությամբ կամ անգործությամբ խախտում են Սահմանադրությամբ, միջազգային պայմանագրերով ու օրենսդրական ակտերով ամրագրված մարդկանց իրավունքները, վերջիններս իրավունք ունեն դիմել վարչական դատարան։

Վարչական դատարանը քննում է հանրային իրավահարաբերություններից ծագող գործերը.

  • Ովքե՞ր կարող են դիմել վարչական դատարան ու ի՞նչ ժամկետներում։
  • Ի՞նչ ժամկետներում է քննվում գործը վարչական դատարանում։
  • Ովքե՞ր են վարչական դատավարությունում կողմերն և ի՞նչ իրավունքներ ունեն։
  • Եթե վարչական դատարանում հայցը չի բավարարվում, ի՞նչ կարգով է բողոքարկվում վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարան։ Պարզաբանում է N1 փաստաբանական գրասենյակի տնօրեն, փաստաբան Կարեն Աղաջանյանը։
Back to top button