Ձեր փաստաբանը

Ձեռնարկատիրական գործունեության գրանցում․ «Ձեր փաստաբանը»

Իրավական հարցեր՝ կապված բիզնես գործունեություն սկսելու հետ։ Ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու համար ինչպիսի՞ քայլեր է անհրաժեշտ կատարել։ Որո՞նք են անհատ ձեռնարկատիրոջ և իրավաբանական անձի գրանցման միջոցով բիզնես գործունեություն սկսելու տարբերությունները։ Գործունեւոթյան ո՞ր տեսկաներն են ենթակա լիցենզավորման։

Արդյոք ապրանքային նշանը պարտադի՞ր է և արդյոք այն անհրաժե՞շտ է գրանցել մինչև ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելը։ ԱՁ-ի դեպքում բիզնես գործունեություն ծավալելու ինչպիսի՞ ռիսկեր կան։ Զրույց «Օպտիմուս լեքս» մշտապես գործող արբիտրաժային դատարանի նախագահ, դասախոս Նաիրա Մարգարյանի հետ։

Back to top button