Ձեր փաստաբանը

Անկախ փորձագիտական հայացք Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքներին ու ազատություններին․ «Ձեր փաստաբանը»

Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովից բացի Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխիքների և կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկներ են պատրաստվել անկախ փորձագիտական մակարդակով: Հետազոտության շրջանակներում կատարվել են իրավահավասարության և խտրականության բացառման, երեխաների իրավունքների, շրջակա միջավայրի և այլ իրավունքների հետ կապված առաջարկություններ:

Անդրադարձ է կատարվել նաեւ մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումների սահմանադրական ամրագրման հարցերին: Զրույց իրավաբան հետազոտողներ Նարինե Ալեքսանյանի և Նվարդ Փիլիպոսյանի, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնից՝ Անահիտ Սիմոնյանի հետ։

Back to top button