Ձեր փաստաբանը

Սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը ՀՀ-ում․ «Ձեր փաստաբանը»

Հաղորդման ընթացքում քննարկվել են հարցեր՝ կապված սեփականության սահմանադրական կարգավորման, սեփականատիրոջ՝ տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման իրավազորությունների, օրինական ու անօրինական տիրապետման, բարեխիղճ ու անբարեխիղճ տիրապետման, սեփականության իրավունքի սուբյեկտների, սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերի, ձեռքբերման վաղեմության, տիրազուրկ և լքյալ գույքերի, սեփականության իրավունքի ծագման, սեփականության իրավունքի դադարեցման հիմքերի հետ: Զրույց իրավաբան, փաստաբան Սյուզաննա Պողոսյանի հետ։

Back to top button