Մենք և մեր բառերը

Բարբառային բառեր․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Ոսկեդար»-ը բառագիտության մեջ։
  • «Մեկի արյունը խմել» արտահայտությունը։
  • «Սղաճ»-ը մեր խոսքում։
Back to top button