Արևմտահայերէն հաղորդումներ

«Արևմտահեյերէն հաղորդումներ». Արշիլ Կորքի

Սրտի խօսք՝ եւ Այց մը՝ իր Յիշատակին՝ Զարմինէ Պօղոսեան:
Արշիլի կենսագիրներէն Հէյդըն Հէրէրայի խօսքով կ՛եզրափակենք այս սրտի խօսքը անմահանուն Արշիլ Կորքի- Ոստանիկ Ադոյեանի մասին- «Կորքիին նկարները կը բխին ուղղակի իր կեանքէն, որքան որ իրենց խորքով խոցելի ու ցաւալի են, բայց միշտ ալ ան կրցած է պահել իր առեղծուածային երանգը: Որովհետեւ Կորքին կրնար լաւագոյնս դրսեւորել իր ներքինը, միաժամանակ լաւագոյնս թաքցնելով իր ներքին խռովքը: Իր անընդհատ տալու միջոցով ինքզինքը կրակով կերակրեց, բայց բնաւ չբացայայտեց իր ներքին կրակը: Ան միաժամանակ հանճարեղ էր ինքզինք արտայայտելու եւ թէ վարպետօրէ՛ն թաքցնելու իր ներքինը»:
Էջ 652 Հէյտըն Հէրէրրա

Back to top button