Արևմտահայերէն հաղորդումներ

«Արևմտահայերէն հաղորդումներ». Ամելէ Թապուռէն մինչեւ նըճմէ-աստղ մակնիշը

Հալէպի հարիւր առաջինները 1900-2000 թուական վերնագիրի տակ հսկայական աշխատասիրութեան հեղինակ սուրիացի արաբ պատմագէտ Ամեր Րաշիտ Մուպպայէտ 3 հաստափոր նկարազարդուած հատորներուն մէջ տեղ կը գրաւեն Հալէպի հարիւր անուններու ընդմէջէն երկու հայու անուններ՝ հայր եւ որդի Ճըրճի Ճորճ եւ իր որդին Յովհանէս Ճըրճի Մարտիկեաներ որոնց սերունդին հարազատ մէկ մասնիկը նիւեորքաբնակ տասնեակ տարիներու կրթական մշակ մանկավարժ գրող Զարմինէ Պօղոսեանն է :

Back to top button