Մենք և մեր բառերը

Բառական և քերականական իմաստներ. «Մենք և մեր բառերը»

  • Ձախ գնալ:
  • Հույսով ու հուսով:
  • «Արգ» արմատը։
Back to top button