Մենք և մեր բառերը

Բառի անցած ուղին․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Մոտ» կապի ուժը:
  • «Գագա» բադի հետքը:
  • Տեղանվան ծագումը:
Back to top button