Ձեր փաստաբանը

Տեղեկացված լինելու իրավունքը. ինչպես օգտվել էլէկտրոնային ռեսուրսներից․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Տեղեկացված լինելու իրավունքը ներառում է նաև էլեկտրոնային ռեսուրսներից օգտվելու իրավունք. որքանո՞վ է էլ. ռեսուրսներից օգտվելու իրավունքը պաշտպանված Հայաստանում։
  • Պաշտպանության ի՞նչ գործիքակազմ է առկա։
  • Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում հանրագիրը, ո՞ր մարմիններին է այն ներկայացվում, ի՞նչ է իրենից ներկայացնում հանրագրերի էլեկտրոնային հարթակը, էլեկտրոնային հանրագիր ներկայացնելիս ի՞նչ խնդիրներ են առաջանում։
  • Արդյո՞ք էլեկտրոնային հարթակի մասին գիտեն մեր քաղաքացիները, հասարակական և բիզնես կազմակերպությունները։
  • Էլեկտրոնային ռեսուրսներից օգտվելը նպաստում է տեղակացված լինելու իրավունքի արդյունավետ իրացմանը, սակայն նույն արևմուտքը վերջին ժամանակներում սկսել է բարձրաձայնել այս ամենի արդյունքում մարդու իրավունքների հետ կապված սպառնալիքների մասին։
  • Մի շարք պետություններում օրենսդրորեն ներմուծվել են մարդու իրավուքնների վրա ազդեցության գնահատման գործիքակազմ։ Այսինքն հանրային լսումներ են անցկացվում՝ որոշելու համար, թե որքանո՞վ դա կարող է ազդել մարդու այլ իրավունքների վրա և այլն։
  • Օրակարգում առկա է նման իրավակարգավորումների անհրաժեշտություն, թե դեռ վաղ է:

Պարզաբանում է Ի.գ.թ., Թվային Հայաստան ՀԿ նախագահ Սուրեն Քրմոյանը։

Back to top button