Մենք և մեր բառերը

Պոլիտիկան «պոլիս» բառից․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Բարդ, խճճված վիճակի լուծումը։
  • Երեսովը աներեսն է։
  • Բոլորաձևն ու բոլորտիքը։
Back to top button