Մենք և մեր բառերը

«Նավասարդը՝ Նոր տարի»․ Մենք և մեր բառերը

1․ Հրամայական եղանակի շեշտը
2․ Օգոստափառ, օգոստա
3․ Պատկերների շարժում՝ կինո

Back to top button