Ձեր փաստաբանը

Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց կրթության իրավունքը, զբաղվածությունը․ «Ձեր փաստաբանը»

Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց կրթության իրավունքը, զբաղվածությունը։ Օրենքում օգտագործվում է մտավոր հետամնացություն հասկացությունը, մինչդեռ պետք է օգտագործվի մտավոր խնդիրներ՝ խտրականության դրսևորումից խուսափելու համար։

Օրենդրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն։ Վերջինների ինտեգրումը հասարակական կյանքում, զբաղվածության հարցերը։ Զրույց Փրկություն ՀԿ նախագահ Արփինե Աբրահամյանի հետ։

Back to top button