Մենք և մեր բառերը

Այլևս բառի մասին․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Բաղդատել»-ն ու իր բառընկերները։
  • «Ձախ գնալ» արտահայտության մասին։
  • «Ինքը» և դրա հոլովաձևերը։
Back to top button