Մենք և մեր բառերը

Բառերի կենսագրությունից․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Թվականների գործածությունը մեր խոսքում։
  • «Վերաբերվել» բայի առանձնահատկությունը։
  • «Ամենաշատ» գյուղի մասին։
Back to top button