Մենք և մեր բառերը

«Անձկավ» բառը նեղ, կիրճ, կարոտ, փափագ նշանակություններով․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Գրիչ» բառի ծննդյան վկայականը։
  • «Ը՞», թե՞ «ն» հոդ։
  • «Արաբկիր» տեղանվան ստուգաբանությունը։
Back to top button