Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ «Պալատը» Հռոմից մինչև այսօր

  • Քննել-քննարկել և դիտել-դիտարկել զույգերի մասին։
  • «Ակն» տեղանվան ժողովրդական մեկնությունը։
  • «Դունչ» և «կզակ» բառերի ստուգաբանությունը։
Back to top button