Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ «Գտնել» բայով կարելի է ստուգել «սառե՞լ է», թե՞ «սառչել է»

  • «Խորհուրդ» բառիհետքերով։
  • «Բեկաբույժը» օրթոպեդի փոխարեն։
  • Ծանոթանալ ու՞մ հետ և ինչ՞ն, թե՞ ինչի հետ։
Back to top button